آنا

شنبه 29 تیر 1392

+0 به یه ن
سن نه بویوك سن
آنا
 
سندن توپراق دوغولور
سندن دیل دوغولور
سندن وطن دوغولور
 
ائله سانیرام
سندن دونیام دوغولور
 
مریم علی زاده
91.12.15بؤلوم : شعر یازار : مريم علي زاده 0 باخیش