كفن

شنبه 29 تیر 1392

+0 به یه ن
یاشامدان یورغون
كفن آدلی
یورغان
چكیرم اوستومه!
 
مریم علی زاده
۹۱/۸/۳۰


بؤلوم : شعر یازار : مريم علي زاده 0 باخیش