بایاتی

شنبه 29 تیر 1392

+0 به یه ن
سو آخیر، آخار آخار
منه یار خومار باخار
یاری بیر گون گؤرمسم
گؤزومون سویو آخار
 
مریم علی زادهبؤلوم : شعر یازار : مريم علي زاده 0 باخیش